Monthly Archives: February 2015
Những dịch vụ thường sử dụng port 80

Theo mình biết thì môt số dịch vụ hay sử dụng port 80 nên khi các bạn tắt dịch vụ…