Monthly Archives: June 2015
Tự động chuyển email vào thư mục qui định trong MSOutlook

Mở  MSOutlook trên máy lên. Nhấp phải vào email cần chuyển vào thư mục qui định như trong hình ->…

Tìm danh sách file trong 1 khoảng thời gian