Monthly Archives: September 2015
Character Encoding (ascii chart)

character encoding decimal NULL %0 0  %1 1  %2 2  %3 3  %4 4  %5…

Học nhanh Python với một tấm hình
Reset MySQL root Password trên CentOS

1) Stop MySQL 

2) Khởi động lại với –skip-grant-tables

3) Kết nối vào với user root

4) Vào database…

Cài đặt SVN Server trên CentOS

1) Cài đặt Apache http://docs.congthoidai.com/?p=105 2) Cài đặt SVN server

3) Tạo thư mục cho SVN

3.1) Tạo repository…

Cấu hình SSL Godaddy cho tomcat 7

1) Tạo ra file Keystore và CSR (tạo nó trong server mình sẻ gắn SSL vào) 1.1) Tạo ra keystore với…

Next Page