Monthly Archives: November 2015
KooBoo Plugin

Kooboo plugin dùng để tạo cập nhật đến data cho layout hoặc views., viết  code logic Ví dụ: Lấy dữ…

Import và export mysql database

Export

Import

 

Cài đặt Unikey vào ubuntu

Đầu tiên bạn cần cài đặt gói ibus-unikey trong Ubuntu Software Center. Hoặc mở Terminal và sử dụng lệnh sau:

Để sử…