Monthly Archives: March 2016
Tự động cập nhật SVN sau khi commit

Lưu ý: Phân này chỉ thực hiện được khi SVN và website cùng 1 server Tạo một chương trình C…

Bật module Overrides trong php

Trong file .htaccess thì ta thêm dòng

Trong file httpd.conf các bạn tìm chổ như đoạn code bên dưới…

Link hữu ích cho việc cập nhật các thư viện microsoft

Link trên là khắc phục cho lỗi

Các bạn có thể xem thêm ở đây

 

Thêm loại file *.scss trong eclipse editor

Trên thanh menu  Window > Preferences Xổ xuống và tìm General > Content Types Trong Content Types pane, mở rộng ra…

Như thế nào để chạy định kỳ một công việc(Crontabs) trong Linux hoạc Unix

1) Kiểm tra CronTabs /etc/cron.*/ 2) Bắt đầu tạo một CronTabs bằng dòng lệnh

 3) Ta có 2 dạng…