Bật module Overrides trong php

Trong file .htaccess thì ta thêm dòng

Trong file httpd.conf các bạn tìm chổ như đoạn code bên dưới có đúng chưa

 

Link hữu ích cho việc cập nhật các thư viện microsoft

Link trên là khắc phục cho lỗi

Các bạn có thể xem thêm ở đây