Monthly Archives: February 2017
Cài đặt Eclipse Che

Sau khi bạn cài Docker theo linl http://congthoidai.com/install-docker-in-aws-ec2/ Bạn chạy dòng lệnh bên dưới. Lưu ý chổ <path>: là đường…

Install Docker in AWS EC2

1. Update hệ thống

2. Cài đặt Docker

3. Khởi động Docker

4. Thêm user ec2-user vào…

Window 10 ISO, Google Drive

Window 10 Pro X86, X64

Window 10 Home X86,X64

 

Link tai Win 7 Ultimate X86-x64 tu google

Utimate X86

Utimate X64

 

Install OpenSSH on CentOS 7

Install SSH

Config SSH

Next Page