Monthly Archives: March 2017
Một số Syntax cần biết khi sử dụng SublimeText

Bạn cần thêm gói ReactJS vào SublimeText. Hướng dẫn cách cài tương tư như link bên dưới Hướng dẫn cài đặt…

Hướng dẫn cài đặt Babel và các gói khác trong SublimText 3(HOW TO INSTALL BABEL (OR OTHER PACKAGES) IN SUBLIME TEXT 3)

Kiểm tra máy tính đã cài đặt Python chưa.(check your computer have Python). Cài đặt Package Control(Install Package Control in…