Hướng dẫn cài đặt Babel và các gói khác trong SublimText 3(HOW TO INSTALL BABEL (OR OTHER PACKAGES) IN SUBLIME TEXT 3)

Kiểm tra máy tính đã cài đặt Python chưa.(check your computer have Python). Cài đặt Package Control(Install Package Control in Sublime Text 3). Mở Command Pallete bằng dòng lệnh. command+shift+p …

Read More “Hướng dẫn cài đặt Babel và các gói khác trong SublimText 3(HOW TO INSTALL BABEL (OR OTHER PACKAGES) IN SUBLIME TEXT 3)”

Install Docker in AWS EC2

1. Update hệ thống

2. Cài đặt Docker

3. Khởi động Docker

4. Thêm user ec2-user vào Docker group

5. Kiểm tra thông tin Docker

Read More “Install Docker in AWS EC2”

Window 10 ISO, Google Drive

Window 10 Pro X86, X64

Window 10 Home X86,X64

 

Link tai Win 7 Ultimate X86-x64 tu google

Utimate X86

Utimate X64