Category Archives: Amazon
Cài đặt Eclipse Che

Sau khi bạn cài Docker theo linl http://congthoidai.com/install-docker-in-aws-ec2/ Bạn chạy dòng lệnh bên dưới. Lưu ý chổ <path>: là đường…

Install Docker in AWS EC2

1. Update hệ thống

2. Cài đặt Docker

3. Khởi động Docker

4. Thêm user ec2-user vào…

Reset MySQL root Password trên CentOS

1) Stop MySQL 

2) Khởi động lại với –skip-grant-tables

3) Kết nối vào với user root

4) Vào database…

Cài đặt SVN Server trên CentOS

1) Cài đặt Apache http://docs.congthoidai.com/?p=105 2) Cài đặt SVN server

3) Tạo thư mục cho SVN

3.1) Tạo repository…

Cấu hình SSL Godaddy cho tomcat 7

1) Tạo ra file Keystore và CSR (tạo nó trong server mình sẻ gắn SSL vào) 1.1) Tạo ra keystore với…

Next Page