Category Archives: PHP
Cấu hình cài đặt plugin trong wordpress không dùng ftp

Bạn thêm vào dòng define bên dưới vào file wp-config.php là được

 

Bật module Overrides trong php

Trong file .htaccess thì ta thêm dòng

Trong file httpd.conf các bạn tìm chổ như đoạn code bên dưới…

Ẩn ký tự “?>” trong php

 

CODE KHẮC TÊN LÊN LON Cocacola ĐƠN GIẢN NHẤT

Link Source code để tự làm lon Cocacola  trên website với code PHP. Code này là đơn giản nhất. Các…