Category Archives: Moodle
Cài đặt Apache và MySQL cho moodle

1) Cài đặt MySQL thì các bạn xem trong hướng dẫn cài đặt moodle. Ở phần này mình hướng dẫn…