Category Archives: Linux,Unix
Như thế nào để chạy định kỳ một công việc(Crontabs) trong Linux hoạc Unix

1) Kiểm tra CronTabs /etc/cron.*/ 2) Bắt đầu tạo một CronTabs bằng dòng lệnh

 3) Ta có 2 dạng…

Cài đặt đồng bộ thời gian hệ thống bằng Network Time Protocol (NTP) trên Linux

1) Cài đặt ntp

 2) Cài đặt server cần update time

 3)  Chèn server này nếu chưa có…

Cài đặt mbString cho php5.6

 

Cài đặt Unikey vào ubuntu

Đầu tiên bạn cần cài đặt gói ibus-unikey trong Ubuntu Software Center. Hoặc mở Terminal và sử dụng lệnh sau:

Để sử…

Check disk

View list disk

Check bad sector

Export list bad sector to file

Unusable bas sector

 …

Previous Page · Next Page