Check disk

View list disk

Check bad sector

Export list bad sector to file

Unusable bas sector

 

 

Cài đặt SVN Server trên CentOS

1) Cài đặt Apache http://docs.congthoidai.com/?p=105 2) Cài đặt SVN server

3) Tạo thư mục cho SVN

3.1) Tạo repository để lưu dự án

3.2) Sau đó cấp quyền cho …

Read More “Cài đặt SVN Server trên CentOS”

Nén và giải nén file với tar trên Unix

Các  định dạng file giải nén với tar *.tar,*.tar.gz, *.tar.bz2

 Giải nén và ghi kết quả vào một file 

 Giải nén vào thư mục

 Các ký tự …

Read More “Nén và giải nén file với tar trên Unix”