Window 10 ISO, Google Drive

Window 10 Pro X86, X64

Window 10 Home X86,X64

 

Link tai Win 7 Ultimate X86-x64 tu google

Utimate X86

Utimate X64

 

Hướng dẫn mở 2 nick skype

Tìm file skype.exe trong ProgramFiles, hoặc có thể dùng %programfiles%/skype/phone/ trong CMD Nhấp phải chọn Send to Desktop. Nhấp phải shortcut chọn Property. và thêm /secondary  như trong hình. Chọn OK.