Category Archives: Windows
Window 10 ISO, Google Drive

Window 10 Pro X86, X64

Window 10 Home X86,X64

 

Link tai Win 7 Ultimate X86-x64 tu google

Utimate X86

Utimate X64

 

Hướng dẫn mở 2 nick skype

Tìm file skype.exe trong ProgramFiles, hoặc có thể dùng %programfiles%/skype/phone/ trong CMD Nhấp phải chọn Send to Desktop. Nhấp phải shortcut…

Những dịch vụ thường sử dụng port 80

Theo mình biết thì môt số dịch vụ hay sử dụng port 80 nên khi các bạn tắt dịch vụ…

Xem port đang sử dụng trong windows

1) Xem danh sách các port đang sử dụng bằng lệnh

2) View ứng dụng đang sử dụng port…