CAML Query User or Group

Multi User

User Or Group

 

Hướng dẫn mở 2 nick skype

Tìm file skype.exe trong ProgramFiles, hoặc có thể dùng %programfiles%/skype/phone/ trong CMD Nhấp phải chọn Send to Desktop. Nhấp phải shortcut chọn Property. và thêm /secondary  như trong hình. Chọn OK.

Caml- Query nhiều giá trị với field lookup

  Chúc các bạn thành công

Các loại dữ liệu khác trong Sharepoint(CUSTOM COLUMNS IN SHAREPOINT)

  Type (as shown on the Create Column page) Field Type Notes MSDN Links Single line of text Type=”Text” Microsoft.Sharepoint.SPFieldText Multiple lines of text Type=”Note” In the Create Column …

Read More “Các loại dữ liệu khác trong Sharepoint(CUSTOM COLUMNS IN SHAREPOINT)”

Kiểm tra null, empty trong report viewer (check null, empty in report viewer)

Bạn click trên field cần chỉnh sửa -> Expression

Các bạn nhận vào và check lại là ok