Cài đặt Apache và MySQL cho moodle

1) Cài đặt MySQL thì các bạn xem trong hướng dẫn cài đặt moodle. Ở phần này mình hướng dẫn cách cài đặt Apache 2.4 và PHP 5.4 vì Moodle … Continue reading Cài đặt Apache và MySQL cho moodle