Cài đặt Apache và MySQL cho moodle

1) Cài đặt MySQL thì các bạn xem trong hướng dẫn cài đặt moodle. Ở phần này mình hướng dẫn cách cài đặt Apache 2.4 và PHP 5.4 vì Moodle từ 2.9 yêu cầu cấu hình như vậy

2) Cài đặt

2.1) Update Amazone Ec2 và các phần mềm có liên quan

2.2) Cài đặt Apache 2.4 và PHP 5.4

2.3) Cài đặt PHP APC

2.4) Cài đặt cho Apache khởi động cùng hệ điều hành

3) Nếu cấu hình như vậy nó vẫn thiếu [gd] và bạn không thể cài vào được thì bạn sẻ gỡ php5.4 ra và thay bằng 5.5 vào

Chúc các bạn thành công

1 Comment

Leave a Reply