Cho phép kết nối đến mysql từ xa

[crayon-62f4f8509e673749752311/] Trong đó [crayon-62f4f8509e69b474473594/] Với các loại quyền trong MySQL gồm ALL PRIVILEGES– User có full quyền trên database được cấp. CREATE– Cho phép user tạo bảng và databases. DROP– … Continue reading Cho phép kết nối đến mysql từ xa