St. Augustine

Thế giới giống như một cuốn sách và những ai không đi thì chỉ mới đọc được duy nhất một trang.

Henri Frederic Amiel

Sự hi sinh, nhiệt huyết của những linh hồn vĩ đại, chưa bao giờ là luật lệ của xã hội loài người.

Inamori Kazuo

Trong cuộc đời, lòng nhiệt tình và phương pháp tư duy còn quan trong hơn cả năng lực.

Abraham Lincoln

Tôi không bắt buộc phải chiến thắng, nhưng tôi phải trung thực. Tôi không bắt buộc phải thành công, nhưng tôi phải nổi lực hết mình.

Toni Marrison

Nếu bạn muốn bay cao thì việc cần làm trước tiên là rũ bỏ hết mọi thứ kéo bạn xuống mặt đất.

Khuyết danh

Đường lâu ngày không đi sẻ mọc đầy cỏ dại. Người lâu ngày không gặp sẻ trở thành người dưng

Tuân tử

Đường tuy ngắn, không đi không đến. Việc tuy nhỏ không làm không nên.

Nguyễn Ngọc Thạch

Ở đời có hai thứ mất đi rồi con người không thể lấy lại được, đó là gia đình và thời gian.

 

Khuyết danh

Trong cuộc sống, thời điểm khó khăn nhất không phải là không ai hiểu bạn mà là bạn không hiểu chính mình.

Khuyết danh

Nếu bạn luôn cố gắng giống một ai đó, bạn sẻ đánh mất những gì đặt biệt về mình.

L.A Seneca

Hãy sống xứng đáng và hãy nghĩ mỗi ngày là một cuộc đời.