Cài đặt sugarCRM

1) Các bạn xem lại phần hướng dẫn cài đặt và cấu hình Apache, MySQL http://docs.congthoidai.com/?p=105 2) Chỉnh lại quyền ghi ở các thư mục cache, modules, config.php

3) …

Read More “Cài đặt sugarCRM”