Kiểm tra null, empty trong report viewer (check null, empty in report viewer)

Bạn click trên field cần chỉnh sửa -> Expression

Các bạn nhận vào và check lại là ok

Fix lỗi page blank in export trong report viewer

Các bạn lưu ý 2 điểm là chiều rộng và chiều dài của body report phải nhỏ hơn chiều rộng và chiều dài của trang report Ví dụ

Sau …

Read More “Fix lỗi page blank in export trong report viewer”