Website này nhằm giới thiệu đến các bạn đọc nhưng thông tin mà mình góp nhặt được trong quá trình làm việc của mình cũng khá lâu (hơn 10 năm đến thời điểm viết dòng giới thiệu này), Mình cũng đã kinh qua làm về hệ thống, các OS khác nhau như Linux, Window, các ngôn ngữ như C,Visual Basic, C#, PHP,Java, Nodejs và các Platfrom hổ trợ.

Có nhiều điểm mình tâm đắt không những về Kỹ thuật và cách hành xử, về quan niệm sống mình đúc kết được.

Mình mong những kiến thức mình gớp nhặt được sẻ có ít cho các bạn đi sau.

Với một điều nửa là tại sao mình để bài bệnh đổ thừa lên trước menu vì mình thấy thường các bạn thường tìm lý do ở chổ khác cho sai phạm và thiếu sót của mình hơn là nhìn nhận lại mình. Mong những lời khuyên từ người thật việc thật sẻ thuyết phục các bạn nhiều hơn.