Send Email có image trong content (Send an HTML email with embedded image and plain text alternate)

Trong đoạn code bên dưới bạn có thể add nhiều hình vào và trong content  các bạn đưa ID vào là được

Các bạn nhớ đổi chổ của tên …

Read More “Send Email có image trong content (Send an HTML email with embedded image and plain text alternate)”

Link hữu ích cho việc cập nhật các thư viện microsoft

Link trên là khắc phục cho lỗi

Các bạn có thể xem thêm ở đây