Thay đổi phiên bản java mặc định trên linux (How to change default Java version on Linux)

1) Kiểm tra các phiên bản java hiện có trên máy của bạn

2) Hiên thị phiên bản java đang sử dụng làm mặc định

3) Thay đổi …

Read More “Thay đổi phiên bản java mặc định trên linux (How to change default Java version on Linux)”

Lấy danh sách các ổ đĩa trong máy tính với code java

Lấy danh sách các ổ đĩa trong hệ thống

Nếu hệ điều hành là Windows thì sẻ hiện lên các ổ đĩa như C:\, D:\… Nếu là Linux, Unix …

Read More “Lấy danh sách các ổ đĩa trong máy tính với code java”