Category Archives: Mail
Send Email có image trong content (Send an HTML email with embedded image and plain text alternate)

Trong đoạn code bên dưới bạn có thể add nhiều hình vào và trong content  các bạn đưa ID vào…

Tự động chuyển email vào thư mục qui định trong MSOutlook

Mở  MSOutlook trên máy lên. Nhấp phải vào email cần chuyển vào thư mục qui định như trong hình ->…