Send Email có image trong content (Send an HTML email with embedded image and plain text alternate)

Trong đoạn code bên dưới bạn có thể add nhiều hình vào và trong content  các bạn đưa ID vào là được

Các bạn nhớ đổi chổ của tên miền sang tên miền của server mail của các bạn.

Chúc các bạn thành công

Leave a Reply