Bật module Overrides trong php

Trong file .htaccess thì ta thêm dòng

Trong file httpd.conf các bạn tìm chổ như đoạn code bên dưới có đúng chưa

 

Leave a Reply