Cách xem password wifi trong Window 10

Có nhiều cách xem được password wifi trong window 10 nhưng mình chỉ bạn cách mà mọi phiên bản window đều dùng được mà cũng không cần mò mẩm đâu xa

Mở cmd lên

Xem tất cả các mạng wifi mà bạn đã kết nối được.

netsh wlan show profiles

Bạn chọn tên mạng wifi mà bạn cần xem password và sử dụng dòng lên bên dưới.

netsh wlan show profile name=WIFINAME key=clear
WIFINAME: bạn chuyển thành Wifi name mà bạn muốn xem mật khẩu.

Trong chổ Key Content sẻ hiện thị Password của Wifi bạn cần.

Chúc các bạn thành công