Cài đặt sugarCRM

1) Các bạn xem lại phần hướng dẫn cài đặt và cấu hình Apache, MySQL

http://docs.congthoidai.com/?p=105

2) Chỉnh lại quyền ghi ở các thư mục cache, modules, config.php

3) Install MBstring

Restart lai httpd

Leave a Reply