Lấy danh sách các ổ đĩa trong máy tính với code java

Lấy danh sách các ổ đĩa trong hệ thống

Nếu hệ điều hành là Windows thì sẻ hiện lên các ổ đĩa như C:\, D:\… Nếu là Linux, Unix …

Read More “Lấy danh sách các ổ đĩa trong máy tính với code java”