Thêm loại file *.scss trong eclipse editor

  1. Trên thanh menu  Window > Preferences
  2. Xổ xuống và tìm General > Content Types
  3. Trong Content Types pane, mở rộng ra và chọn CSS
  4. Sau khi chọn CSS, trong File associations: pane, nhấn vào nút Add.
  5. Nhấp loại file *.scss sau đó nhấn nút OK.

Leave a Reply