Monthly Archives: September 2014
Thay đổi các phím tắt trong Visual Studio

1) Các bạn vào Tool -> đi đến Option 2) Các bạn xổ xuống trong phần Environment chọn phần Keyboard  3)…

Tắt kết nối rồi xoá database

Khi hiện thông báo. Cannot drop database “DatabaseName” because it is currently in use. Thì chúng ta sử dụng lệnh…