Thay đổi các phím tắt trong Visual Studio

1) Các bạn vào Tool -> đi đến Option

2) Các bạn xổ xuống trong phần Environment chọn phần Keyboard 

3) Các bạn đánh từ khoá của lệnh mình cần gán phím tắt trong Show commands  containing.

4) Bạn đưa con trỏ chuột vào phần Press shortcut keys  và nhấn phím trên bàn phím

5) Bấm nút Assign, sau đó bấm vào nút OK. 

shortcutkeyvisual

Leave a Reply