Category Archives: Java
Thay đổi phiên bản java mặc định trên linux (How to change default Java version on Linux)

1) Kiểm tra các phiên bản java hiện có trên máy của bạn

2) Hiên thị phiên bản java…

Cấu hình SSL Godaddy cho tomcat 7

1) Tạo ra file Keystore và CSR (tạo nó trong server mình sẻ gắn SSL vào) 1.1) Tạo ra keystore với…

Lấy danh sách các ổ đĩa trong máy tính với code java

Lấy danh sách các ổ đĩa trong hệ thống

Nếu hệ điều hành là Windows thì sẻ hiện lên…