Thay đổi phiên bản java mặc định trên linux (How to change default Java version on Linux)

1) Kiểm tra các phiên bản java hiện có trên máy của bạn

2) Hiên thị phiên bản java đang sử dụng làm mặc định

3) Thay đổi phiên bản java mặc định khi sử dụng

sau đó các bạn chọn phiên bản cần chạy mặc định. Enter là xong

Leave a Reply