Category Archives: Visual Studio
Thêm bảng trong entity framework code first (Entity Framework Automatic Code First Migrations)

Kiểm tra project của bạn đã cài đặt entity framework chưa Vào tool Nuget Packet Manager trên Visual Studio Tools…

Visual Studio – Command to collapse all sections of code?

CTRL + M , O will collapse all. CTRL + M , L will expand all. (in VS 2013 –…

Update và Restore lại các gói thư viện với Nuget

 

Không gõ được tiếng Việt trong Visual Studio

Nếu các bạn sử dụng Visual Studio ở nhà thì thường sẻ không gặp vấn đề là không gõ được…

Thay đổi các phím tắt trong Visual Studio

1) Các bạn vào Tool -> đi đến Option 2) Các bạn xổ xuống trong phần Environment chọn phần Keyboard  3)…