Không gõ được tiếng Việt trong Visual Studio

Nếu các bạn sử dụng Visual Studio ở nhà thì thường sẻ không gặp vấn đề là không gõ được tiếng Việt trong Visual Studio vì Visual studio và Unikey của các bạn chạy chung một quyền
Nếu dùng trong công ty có chia phân quyền thì các bạn sẻ gặp Visual Studio chạy một user quyền khác. Unikey chạy user quyền khác. Khi đó Unikey sẻ không thể ghi tiếng Việt vào Visual Studio.
Nếu gặp trường hợp này bạn vào
Khong-go-duoc-dau-trong-Visual-Studio-trong-Windows-64-bit1

Khong-go-duoc-dau-trong-Visual-Studio-trong-Windows-64-bit2

Chúc các bạn thành công

Leave a Reply