Cài đặt font window cho ubuntu

Bạn dùng dòng lệnh bên dưới để cài đặt font cho ubuntu

sudo apt-get install msttcorefonts

Sau đó bạn nhập Password của hệ thống. đợi nó chạy xong là ok

Leave a Reply