Cài đặt Unikey vào ubuntu

Đầu tiên bạn cần cài đặt gói ibus-unikey trong Ubuntu Software Center. Hoặc mở Terminal và sử dụng lệnh sau:

Để sử dụng được bộ gõ tiếng Việt, bạn cũng cần phải cài đặt tiếng Việt cho Ubuntu. Vào System Settings >Language Support và nhấn vào mục Install / Remove Languages…, kéo xuống và chọn Vietnamese trong danh sách sau đó nhấn nút Apply Changes để thêm gói ngôn ngữ Tiếng Việt

Screenshot from 2015-11-07 12:00:48

Bây giờ bạn cần restart lại IBus bằng lệnh sau:

Vào System Settings > Keyboard > Text Entry, bấm nút “+” và thêm Vietnamese (Unikey) vào.

Screenshot from 2015-11-07 12:02:32

IBus-Unikey có các kiểu gõ như Telex, VNI và các tùy chọn không khác gì Unikey trên Windows. Bạn có thể dễ dàng thay đổi kiểu gõ bằng cách nhấp vào biểu tượng trên thanh Menu

Leave a Reply