Caml- Query nhiều giá trị với field lookup

 

Chúc các bạn thành công

Leave a Reply