Hướng dẫn mở 2 nick skype

  1. Tìm file skype.exe trong ProgramFiles, hoặc có thể dùng %programfiles%/skype/phone/ trong CMD
  2. Nhấp phải chọn Send to Desktop.
    createshortcut
  3. Nhấp phải shortcut chọn Property. và thêm /secondary  như trong hình.
    Changeproperties
  4. Chọn OK.

Leave a Reply