Fix lỗi page blank in export trong report viewer

Các bạn lưu ý 2 điểm là chiều rộng và chiều dài của body report phải nhỏ hơn chiều rộng và chiều dài của trang report

Ví dụ

Sau đó bạn chỉnh ConsumeContainerWhitespace sang true

ConsumeContainerWhiteSpace.png-550x0

Chúc các bạn thành công

Leave a Reply