Cấu hình cài đặt plugin trong wordpress không dùng ftp

Bạn thêm vào dòng define bên dưới vào file wp-config.php là được

 

Leave a Reply