Một số Syntax cần biết khi sử dụng SublimeText

Bạn cần thêm gói ReactJS vào SublimeText. Hướng dẫn cách cài tương tư như link bên dưới

Hướng dẫn cài đặt Babel và các gói khác trong SublimText 3(HOW TO INSTALL BABEL (OR OTHER PACKAGES) IN SUBLIME TEXT 3)

Lưu ý: đổi chổ Babel thành ReactJS

Bên dưới là những cứu pháp khi sử dụng với Tab

 

Leave a Reply