Hướng dẫn cài đặt Babel và các gói khác trong SublimText 3(HOW TO INSTALL BABEL (OR OTHER PACKAGES) IN SUBLIME TEXT 3)

 1. Kiểm tra máy tính đã cài đặt Python chưa.(check your computer have Python).
 2. Cài đặt Package Control(Install Package Control in Sublime Text 3).
  Mở Command Pallete bằng dòng lệnh. command+shift+p
  cmmshiftp-768x450
  Open by “command+shift+p”.
  command: Start Button in Window
  Sau đó nhập “Babel” như trong hình.
  babel
  Sau đó vào View ->Syntax ->Babel ->JavaScript để bật lên.
  babelselect-768x332
 3. Done
  babeldone-768x457

Leave a Reply