Monthly Archives: September 2016
Class DataContractJsonSerializer trong các phiên bản .net

Lưu ý: DataContractJsonSerializer  Class DataContractJsonSerializer trong phiên bản 4.0 thì nằm trong reference từ assembler System.Runtime.Serialization.dll.  Còn trong phiên bản 3.5 thì nằm…

Tạo nhiều Content Type trong list definition

Các bạn tạo ra một list definition. Trong file elements.xml của list bạn vừa tạo. Hãy thêm thuộc tính DisallowContentTypes=”FALSE” Tạo…

CAML Query User or Group

Multi User

User Or Group

 

Hướng dẫn mở 2 nick skype

Tìm file skype.exe trong ProgramFiles, hoặc có thể dùng %programfiles%/skype/phone/ trong CMD Nhấp phải chọn Send to Desktop. Nhấp phải shortcut…

Caml- Query nhiều giá trị với field lookup

  Chúc các bạn thành công