CAML Query User or Group

Multi User

User Or Group

 

Hướng dẫn mở 2 nick skype

Tìm file skype.exe trong ProgramFiles, hoặc có thể dùng %programfiles%/skype/phone/ trong CMD Nhấp phải chọn Send to Desktop. Nhấp phải shortcut chọn Property. và thêm /secondary  như trong hình. Chọn OK.

Caml- Query nhiều giá trị với field lookup

  Chúc các bạn thành công