Showing all posts by admin
Một số Syntax cần biết khi sử dụng SublimeText

Bạn cần thêm gói ReactJS vào SublimeText. Hướng dẫn cách cài tương tư như link bên dưới Hướng dẫn cài đặt…

Hướng dẫn cài đặt Babel và các gói khác trong SublimText 3(HOW TO INSTALL BABEL (OR OTHER PACKAGES) IN SUBLIME TEXT 3)

Kiểm tra máy tính đã cài đặt Python chưa.(check your computer have Python). Cài đặt Package Control(Install Package Control in…

Cài đặt Eclipse Che

Sau khi bạn cài Docker theo linl http://congthoidai.com/install-docker-in-aws-ec2/ Bạn chạy dòng lệnh bên dưới. Lưu ý chổ <path>: là đường…

Install Docker in AWS EC2

1. Update hệ thống

2. Cài đặt Docker

3. Khởi động Docker

4. Thêm user ec2-user vào…

Window 10 ISO, Google Drive

Window 10 Pro X86, X64

Window 10 Home X86,X64

 

Next Page