Algorithm(thuật toán)

Insertion sortÝ tưởng của insertion sort như sếp bài nếu số phía sau nhỏ hơn phía trước thì cho thì cho nó lên trên.

Cách thực hiện như sau

Cấu hình Crontab cho mautic

Các bạn sau khi đã cài đặt Mautic trên server nhưng nếu bạn chưa thiết lập crontab thì bạn không thể chạy các campaign và segment.

 

Sửa lỗi symfony for mautic trên php 7.1

Lỗi:

Fix

 

Cấu hình htaccess cơ bản

1. Bỏ hoặc theme www vào domain:

2. Redirect đến trang thông báo lỗi riêng Trong web thì có nhiều lỗi như: 401, 403, 404, 500 … là các …

Read More “Cấu hình htaccess cơ bản”