Category Archives: SQL
MS SQL Command

Exec MS SQL Command

 

Import và export mysql database

Export

Import

 

Reset MySQL root Password trên CentOS

1) Stop MySQL 

2) Khởi động lại với –skip-grant-tables

3) Kết nối vào với user root

4) Vào database…

Cho phép kết nối đến mysql từ xa

Trong đó

Với các loại quyền trong MySQL gồm ALL PRIVILEGES– User có full quyền trên database được…

Cài đặt Apache và MySQL cho moodle

1) Cài đặt MySQL thì các bạn xem trong hướng dẫn cài đặt moodle. Ở phần này mình hướng dẫn…

Next Page