Category Archives: Công cụ
Một số Syntax cần biết khi sử dụng SublimeText

Bạn cần thêm gói ReactJS vào SublimeText. Hướng dẫn cách cài tương tư như link bên dưới Hướng dẫn cài đặt…

Hướng dẫn cài đặt Babel và các gói khác trong SublimText 3(HOW TO INSTALL BABEL (OR OTHER PACKAGES) IN SUBLIME TEXT 3)

Kiểm tra máy tính đã cài đặt Python chưa.(check your computer have Python). Cài đặt Package Control(Install Package Control in…

Cài đặt Eclipse Che

Sau khi bạn cài Docker theo linl http://congthoidai.com/install-docker-in-aws-ec2/ Bạn chạy dòng lệnh bên dưới. Lưu ý chổ <path>: là đường…

Thêm bảng trong entity framework code first (Entity Framework Automatic Code First Migrations)

Kiểm tra project của bạn đã cài đặt entity framework chưa Vào tool Nuget Packet Manager trên Visual Studio Tools…

Visual Studio – Command to collapse all sections of code?

CTRL + M , O will collapse all. CTRL + M , L will expand all. (in VS 2013 –…

Next Page